ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

' Εξοπλισμός Πισίνας '

Κινητοί Πυθμένες


ΠΩΛΗΣΗ: ΧΟΝΔΡΙΚΗ-ΛΙΑΝΙΚΗ

ΚΙΝΗΤΌΣ ΠΥΘΜΈΝΑΣ ΠΙΣΊΝΑΣ ΚΑΤΟΙΚΊΑΣ - ΠΡΌΤΑΣΗ 1

  Εντυπωσιακή κατασκευή ο κινητός πυθμένας της πισίνας. Όταν ανεβαίνει μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κανονικό δάπεδο ..

 • [Δείτε Αναλυτικά]

ΚΙΝΗΤΌΣ ΠΥΘΜΈΝΑΣ ΠΙΣΊΝΑΣ ΚΑΤΟΙΚΊΑΣ - ΠΡΌΤΑΣΗ 2

  Εντυπωσιακή κατασκευή ο κινητός πυθμένας της πισίνας. Όταν ανεβαίνει μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κανονικό δάπεδο.

 • [Δείτε Αναλυτικά]

ΚΙΝΗΤΌΣ ΠΥΘΜΈΝΑΣ ΠΙΣΊΝΑΣ ΚΑΤΟΙΚΊΑΣ - ΠΡΌΤΑΣΗ 3

  Εντυπωσιακή κατασκευή ο κινητός πυθμένας της πισίνας. Όταν ανεβαίνει μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κανονικό δάπεδο. 

 • [Δείτε Αναλυτικά]

ΚΙΝΗΤΌΣ ΠΥΘΜΈΝΑΣ ΠΙΣΊΝΑΣ ΚΑΤΟΙΚΊΑΣ - ΠΡΌΤΑΣΗ 4

  Εντυπωσιακή κατασκευή ο κινητός πυθμένας της πισίνας. Όταν ανεβαίνει μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κανονικό δάπεδο. 

 • [Δείτε Αναλυτικά]

ΚΙΝΗΤΌΣ ΠΥΘΜΈΝΑΣ ΠΙΣΊΝΑΣ ΚΑΤΟΙΚΊΑΣ - ΠΡΌΤΑΣΗ 5

  Εντυπωσιακή κατασκευή ο κινητός πυθμένας της πισίνας. Όταν ανεβαίνει μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κανονικό δάπεδο.

 • [Δείτε Αναλυτικά]

ΚΙΝΗΤΌΣ ΠΥΘΜΈΝΑΣ ΠΙΣΊΝΑΣ ΚΑΤΟΙΚΊΑΣ - ΠΡΌΤΑΣΗ 6

  Εντυπωσιακή κατασκευή ο κινητός πυθμένας της πισίνας. Όταν ανεβαίνει μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κανονικό δάπεδο.

 • [Δείτε Αναλυτικά]

ΚΙΝΗΤΌΣ ΠΥΘΜΈΝΑΣ ΠΙΣΊΝΑΣ ΚΑΤΟΙΚΊΑΣ - ΠΡΌΤΑΣΗ 7

  Εντυπωσιακή κατασκευή ο κινητός πυθμένας της πισίνας. Όταν ανεβαίνει μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κανονικό δάπεδο. 

 • [Δείτε Αναλυτικά]

ΚΙΝΗΤΌΣ ΠΥΘΜΈΝΑΣ ΠΙΣΊΝΑΣ ΚΑΤΟΙΚΊΑΣ - ΠΡΌΤΑΣΗ 8

  Εντυπωσιακή κατασκευή ο κινητός πυθμένας της πισίνας. Όταν ανεβαίνει μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κανονικό δάπεδο. 

 • [Δείτε Αναλυτικά]

ΚΙΝΗΤΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑΣ - SYGNA

ΚΙΝΗΤΟΊ ΠΥΘΜΈΝΕΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΊ ΧΏΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ

  Κινητοί πυθμένες για επαγγελματικούς χώρους (δημόσια κολυμβητήρια, πισίνες γυμναστηρίων, κτλ) ..

 • [Δείτε Αναλυτικά]