Χημικά Πισίνας


ΠΩΛΗΣΗ: ΧΟΝΔΡΙΚΗ-ΛΙΑΝΙΚΗ

ΠΟΛΥΤΑΜΠΛΈΤΑ

Σκόνη PH MINUS (-)

ΣΚΌΝΗ PH PLUS (+)

PH minus (-) Υγρό 40 Lt

PH minus (-) Υγρό 17 Lt

ΑΛΓΕΟΚΤΌΝΟ

ΚΡΟΚΙΔΩΤΙΚΌ ΥΓΡΌ