ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΚΙΜΜΕΡ ΣΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ COMPACT

    Το φίλτρο έχει 2 στόμια πλευρικά και ένα σκίμμερ ή 2 ανάλογα με την ικανότητα φίλτρανσης. Τα 2 ή 3 πλευρικά στόμια έχουν κατεύθυνση, το 1 προς τον βυθό πλευρικά, το δεύτερο πιο επάνω και το τρίτο ακόμη πιο επάνω. 

  • [Δείτε Αναλυτικά]