Κεντρικά Γραφεία

Β.Α. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΕΒΕ-PISCINA AZUL | Παπανικολή 40 | 152 32 Χαλάνδρι

Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα-Παρασκευή: 7.30-18.00 & Σάββατο: 9.00-15.00

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: 2106777378 & 2106775329 | Φαξ: 2106775334 | eMail: info@piscina-azul.com